Loading

CÁC GÓI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG VÀ XEM CV

CÁC GÓI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG

Dịch vụ Số lượng tin Ưu đãi Thành tiền (VND) Mô tả dịch vụ
Đăng tin Tuyển dụng bảo lưu 1 năm 01 799,000

1. Vị trí đăng tuyển sẽ được đăng trên Website www.vieclamtotnhat.com trong thời hạn 30 ngày

2. Mỗi tin đăng chỉ được đăng tuyển cho 1 vị trí xuyên suốt thời gian sử dụng của tin đăng.

3. Nhãn HOT nếu có theo tin đăng sẽ tồn tại theo thời hạn đăng tin là 30 ngày

4. Nhãn HOT nếu có sẽ đưa tin tuyển dụng của khách hàng lên trang chủ, đồng thời luôn hiển thị đầu tiên ở các kết quả tìm kiếm.

5. Chăm sóc khách hàng hỗ trợ xuyên suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

03 15% 2,037,000
06 25% 3,595,000
10 30% 5,593,000
Nhãn HOT cho Tin đăng 01 299,000

CÁC GÓI XEM CV

Dịch vụ Số lượng CV Ưu đãi Thành tiền (VND) Mô tả dịch vụ
Xem CV bảo lưu 1 năm 100 899,000

1. Khách hàng được xem số lượng giới hạn CV Ứng Viên tiềm năng trong thời hạn sử dụng của gói dịch vụ đăng ký.

2. CV Ứng Viên đã xem sẽ được lưu lại trong Danh Sách CV Đã Xem và được xem lại vĩnh viễn.

3. Trong trường hợp khách hàng tiếp tục đăng ký và thanh toán gói dịch vụ mới khi gói dịch vụ đang sử dụng vẫn còn thời hạn thì số lượng CV được xem và thời gian sử dụng dịch vụ sẽ đư ợc cộng dồ

200 15% 1,528,000
300 25% 2,023,000
500 30% 3,147,000

BẢNG GIÁ GÓI TUYỂN DỤNG ĐẢM BẢO

MỨC PHÍ/ 1 ỨNG VIÊN MÔ TẢ DỊCH VỤ
30% đến 40% lương Gross

1. Vieclamtotnhat hỗ trợ trọn gói công tác tuyển dụng

2. Nhà tuyển dụng chỉ thanh toán khi Ứng viên đồng ý nhận việc. Phí dịch vụ sẽ được chia thành nhiều đợt để thanh toán tùy thuộc vào thời gian làm việc của ứng viên và thanh toán trong 3 kỳ lương đầu tiên của ứng viên

3. Quy trình dịch vụ

- Nhận mô tả công việc từ Nhà tuyển dụng.

- Phân tích, sàng lọc Ứng viên.

- Gọi phỏng vấn sơ bộ Ứng viên.

- Gửi CV phù hợp cho Nhà tuyển dụng.

- Sắp xếp lịch phỏng vấn với Ứng viên

- Hỗ trợ deal lương Ứng viên và ký hợp đồng.

- Chỉ thanh toán phí khi Ứng viên nhận việc và đi làm.