Loading

Đăng tải CV

Chọn file PDF CV đã có của bạn

Kéo thả CV của bạn vào đây
{{selectedFile[0].name}}
hoặc
Chọn CV

Hãy điền các thông tin cơ bản sau để chúng tôi tìm việc giúp bạn

Ảnh đại diện
Có thể chọn được nhiều nơi. Ví dụ: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,...
Có thể chọn nhiều ngành nghề. Ví dụ: IT phần mềm, IT Phần cứng - Mạng
Có thể chọn được nhiều kỹ năng. Ví dụ: Hạ tầng mạng, An ninh mạng
Công ty đang làm hoặc đã làm gần nhất
Việc làm toàn thời gian Việc làm bán thời gian Việc làm freelance
Theo tháng Ví dụ: 7,000,000
Ví dụ: 4, 6, 8, 12, .....
Hủy
Tải CV của bạn